EPS Yalıtım Malzemesi

    Expanded Polistiren Sert Köpük Styropor® (EPS), bünyesindeki şişirici gazı organik bir bileşen pentan olan ve stren monomerin polimerizasyonu ile elde edilen termoplastik bir yalıtım malzemesidir. Bünyesinde çok sayıda (1m3 EPS’de 3-6 milyar) küçücük kapalı gözenekli hücrelerinde kuru ve durgun hava hapsolmuştur. Bilindiği gibi kuru ve durgun hava en iyi yalıtım malzemesidir ve EPS’nin mükemmel ısı yalıtımını bu içlerinde durgun ve kuru hava hapsolmuş gözenekler sağlar. Malzemenin %98’ i hava olduğundan hafiftir ve yapılara büyük ek yükler getirmez. Levha, boru ve form verilmiş elemanlar halinde yapıların ısı yalıtımında ve ambalaj sanayinde kullanılır.
    EPS'nin Genel Özellikleri
1) EPS’ nin bir çok özelliği yoğunluğuna bağlı olarak değişir.
2) EPS, yalıtım amaçlı olarak 15 ile 30kg/m3 yoğunluk değerleri arasında üretilir.
3) En ekonomik yalıtım malzemesidir.
4) Kırılgan değildir. Isı yalıtım malzemesi olarak yüksek bir esneme dayanımı vardır.
5) Yüksek ısı yalıtımı sağlar. Isı yalıtım özelliği yoğunlukla artar.
6) DIN 4102’ye göre B1 Sınıfı “Zor Alev Alan, Alev Yürütmeyen” bir malzemedir.
7) Buhar geçirimsizliği yapılarda kullanmaya çok uygundur ve yoğunluğu arttıkça artar. Buhar difüzyon katsayısı (•) yoğunluğa bağlı olarak 20-100 değerleri arasındadır.
8) Basınca çok dayanıklıdır. Yoğunluk arttıkça basınç dayanımı artar.
9) Kapalı gözenekli olduğu için pratik olarak ıslanmaz.
10) Kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır.
11) Çevre dostu bir malzemedir. İçinde ozon tabakasına zarar verici CFC, HCFC ve HFC yoktur. %100 Geri dönüşümlü (recycle) bir malzeme olup, üretim sonrası çevreyi kirletecek atık çıkarmaz.
12) Sonsuz ömürlüdür. Bina durdukça yalıtım görevine devam eder. Yalıtım özelliği zamanla değişmez.
13) Çok hafiftir, kolay taşınır, kolay uygulanır.
    EPS' nin Bazı Özellikleri İle İlgili Açıklamalar
    Sıcağa Karşı Dayanımı : Diğer bütün plastikler gibi EPS’nin sıcağa karşı maksimum dayanımı sıcağın süresine ve derecesine bağlıdır. Kısa süreli olarak 100 ºC’ ye kadar dayanıklı olmasına karşılık, uzun sürede yoğunluğa bağlı olarak maksimum 75 - 85 ºC’ye, minimum olarak –180 ºC’ye kadar kullanılır. Bu nedenle soğuk hava depoları gibi çok soğuk tesisler içinde ideal bir yalıtım malzemesidir.
    Basınç Dayanımı : EPS’nin önemli özelliklerinden biri de kısa ve uzun süreli yüklemelere karşı gösterdiği mekanik dayanıklılıktır. Basınç dayanımı yoğunluğa bağlı olarak artar. Aynı şekilde yoğunluk arttıkça makaslama bükülme ve çekme dayanımı da artar.
    Su Emme Oranı : Malzemelerin su emme oranı üzerindeki etkili büyüklük gözeneklerin açık veya kapalı oluşudur. Direkt su ile temas halinde kapaklı gözenekli malzemelerin su emme oranları çok düşüktür ve EPS kapalı gözenekli bir malzemedir. Su emme oranı çok küçük olduğu için direkt su ile temas etse bile, özellikleri değişmez. EPS’yi meydana getiren Styrene, suda çözülmeyen ve erimeyen bir yapıda olduğundan gözeneklerin duvarları suyu geçirmez.

polizerinsaat@hotmail.com
0312 435 54 00
0532 243 82 08
POLİZER İNŞAAT
Çankaya Mahallesi, Bükülmez Sok. No:29.13, Sokullu Dikmen, 06640 Çankaya/Ankara